Ebba Friröntgad

Då var tredje resultatet utav fyra valpar i G-kullen inne idag. Nordic Canine’s Greatest Gift fick fin fina resultat.

En skärmdump från SKK Avelsdata

Ebbas familj har hållit Ebba deffad och varit aktiva hela hennes liv. Jag tror starkt på att miljö kan rädda riktigt dåliga anlag men även ”förstöra” det allra bästa. Men självklart kan ett dåligt arvsanlag i många fall inte räddas utav de allra bästa omständigheterna. Vad som egentligen gav ett visst resultat kan man aldrig veta med all säkerhet men man kan resonera kring det och försöka lära sig utav erfarenhet och dialog.

Index för HD och ED

När det gäller hur ett arv går vidare kan man aldrig vara säker. Jag tittar alltid på familjens status genom något som heter ”index”.

”Hundens index för HD och/eller ED är en skattning av dess nedärvningsförmåga avseende HD/ED. Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD/ED, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens avelsvärde avseende HD/ED. Index gör det möjligt att i avelsvärderingen skilja individer med samma röntgenstatus åt och därmed få en säkrare värdering av den tilltänkta avelshundens avelsvärde.” – SKK

Är det bra med ett högt eller ett lågt indexvärde?

”Ju högre indextal, desto bättre leder förväntas hunden nedärva. Genomsnittet i rasen (eller mer exakt i en referenspopulation av rasen) motsvarar ett index på 100. Det betyder att en hund med index över 100 förväntas lämna avkommor med bättre HD/ED-status än rasen i genomsnitt. En hund med index under 100 förväntas lämna avkommor med sämre HD/ED-status än rasen i genomsnitt. Vilken HD-kvalitet ett index på 100 motsvarar kan skilja sig åt mellan raser.”

Film som förklarar index bättre

Nu är det patella och Ögonlysning samt BPH kvar för den här donnan. Det är ett litet extra privilegie för mig som uppfödare att få följa sina valpar på så nära håll som jag fått följa Ebba som bor bara 45min ifrån mig 💜🙏🏻

Translate »