Mentalitet & bruksegenskaper

Nulägesbeskrivning

Miniature American Shepherd har på gruppnivå mycket integritet och kan vara reserverade i mötet med okända människor och andra hundar. Det är en del av rasens karaktär och kan i visst mått tillåtas, men den ska inte vara skygg. Vanligare är kanske att vaktegenskaperna i rasen gör hundarna relativt ointresserade av främmande människor, men de får inte vara rädda, ta till flykt eller vara aggressiva.

Hand i hand med rasens stora arbetslust och driv kommer en god energinivå, som vissa ägare kan uppfatta som problematisk. Det är viktigt att valpköpare är väl informerade om vilkens slags hund MAS är och vilka egenskaper som är normala och i lagom mängd också önskvärda i rasen.

Translate »