CONTINENTAL BULLDOGRASSTANDARD

Standard No…………../15.01.2011/E – Översättning av den Schweiziska versionen till svenska.

KORT HISTORIESAMMANFATTNING

Myndigheterna i Schweiz började diskutera fram strängare djurskyddslagar och avelsbestämmelser där man bland annat önskade sig högre hälsokrav. Europeiska konventionen för uppfödning och förvaring av husdjur samt de nya schweiziska lagarna för djurskydd (Paragraf §10) var de avgörande faktorerna till att starta ett nytt uppfödningsprogram. Målet med detta avelsprogram var att skapa en mellanstor bulldogg som mötte alla krav skapade av djurskyddslagarna för en frisk hund. En hund som även behöll det omtyckta temperamentet som den Engelska Bulldoggen har.

Korsraserna med English Bulldogs och Old English bulldogs – med tilllåtelsen av och under ledarskapet av den Schweiziska Kennel Klubben – visade väldigt snart att programmet eventuellt ledde till skapandet av en ny ras, en ras som påminner väldigt mycket om den ursprungliga bulldoggen. För att verkligen skilja den nya rasen från den engelska bulldoggen, valde man namnet Continental Bulldog. Besluten och åtgärderna kopplade till skapandet av den nya rasen, gjordes tillsammans med FCI (representatörer av The Standard and Scientific Commissions).

Faktumet att än så länge existerade ingen mellanstor, spänstig familjehund av molosser typ men var mycket efterfrågad, många entusiastiska ägare av den unga rasen intygar att Continental Bulldog är redo att fylla den luckan.

URSPRUNGSLAND: Schweiz
UPPGIFT: Sällskap, Familjehund
FCI KLASSIFICERING: Grupp 2 schnauzers och pinschers, molosser och bergshundar samt sennerhundar.

GENERELLT UTSEENDE

Nästan fyrkantig, atletisk mellanstor bulldog med slät päls. Trots dess kompakta kropp, så är Continental Bulldog rörlig och uthållig, även vid full fart är andningen ljudlös. Dess vikt, beroende på mankhöjden, är mellan 20 till 30 kg. Hanar och tikar ska ha tydlig könsprägel.

VIKTIGA PROPORTIONER

Bröstdjupet 2:1 från mankhöjd
Kroppslängd 1:1,2 från/av mankhöjd
Längd från axeln till början av svansenl 1:1 från mankhöjd.

Dessa mått och proportioner är ansedda som riktlinjer, bestämmande faktorer är alltid det generella  intrycket av hunden, bulldog-typen måste bevaras.

KARAKTÄRSDRAG OCH TEMPERAMENT

Uppmärksam, självsäker, vänlig, inte aggressiv eller blyg.

HUVUD

Omkretsen mätt framför öronen skall inte överstiga mankhöjden med mer än 10%. Sedd framifrån verkar huvudet nästan vara kvadratiskt med den zygomatiska bågen lite utbuktad.

ÖVRE DELEN AV HUVUDET

Pannan är platt till lite välvd, rynkor existerar men de är inte för distinkta. Från stopet sett finns en tydlig får som är bred och grund som sträcker sig till mitten av skallen.
Stop: Distinkt men utan djup inbuktning.

ANSIKTET

Nos: Bred nos spets. Stora och vidöppna näsborrar. Nosen är alltid helt svart.
Mun: Bred, ser kvadratisk ut framifrån. Nosryggen är rak, pekar inte uppåt eller neråt. I relation till den totala längden av huvudet är det 1:3 (tolerans 1:4). Hudveck på båda sidorna av nosryggen är inte för tjocka. Underkäken inklusive hakan är bred och kantig. Vare sig tunga eller tänder är synliga då munnen är stängd. Distinkt haka, täcks inte på framsidan av överläpparna.
Läppar: Skall vara tjocka, pigmentet på läppkanten ska vara tät och så fullständig som möjligt. Läpparna på övre käken skall hänga helt över underkäken på sidorna. Läpparna på underkäken så tätt sittande som möjligt.
Käkar/Tänder: Underbettet 1-5 mm, tolerans upp till 10 mm, övre och undre tänder måste vara parallella och i rak linje. Starka tänder. 6 normala och välutvecklade framtänder placerade mellan de brett placerade hörntänderna. Saknaden av PM1 är tillåten, M3 ignoreras. En komplett uppsättning av tänder är något att sträva efter.
Kinder: Stramt och väl avrundat, lätt välvt.
Ögon: Runda, på huvudets framsida och brett isär, vare sig insjunkna eller utbuktande. Ögonlocken skall vara åtsmitande och så fullt pigmenterat som möjligt. Inget vitt (ögonvita) ska vara synlig då hunden tittar rakt fram. Irisen är mörkbrun.
Öron: Sitter högt på huvudet, små och tunna; den främre inre kanten av varje öra formar en rakt linje med den översta linjen av skallen. Både rosne – eller vikt öra är tillåtet. Rosenöra menas med att örat är vikt inåt på baksidan och avslappnat; den främre delen av öronkanten faller ut och bakåt, insidan av det yttre örat är delvis synligt. Vikt öra betyder att örat lutar framåt när hunden är uppmärksam så spetsen av örat är mer eller mindre i linje med det yttre hörnan av ögonen. När hunden vilar, så är örat placerat nära sidorna av huvudet. Alla andra öronformer skall betraktas som fel.

NACKEN

Kort och stark men inte så kort så det ger intrycket av att huvudet sitter direkt på axlarna. Väl välvd nacklinje. Lätta hudveck nära halsen är tillåtna.

KROPP

Skuldrans höjd är lite högre upp än ländens.
Förhållandet av den totala kroppslängden till mankhöjden är 1,2:1
Ryggen: Ryggen är kort och stark, så rak som möjligt. Längden av ryggen mätt från basen av nacken till korset motsvarar mankhöjden.
Länden: Sett ovanfrån är de lite smalare än bröstet. Korset är lätt sluttande.
Bröstet: Bröstdjupet sträcker sig ner till armbågarna och motsvarar ½ av mankhöjden. Välvda revben och rymlig bröstkorg, lätt avsmalnande bak.
Undersidan: Buklinjen skall vara uppdragen.

SVANS

Lågt ansatt, stark; tjock vid roten och avsmalnar till den tunna svansspetsen. Tät pälsad utan frans. Idealiskt så skall den gå ända ner till hasorna och antingen vara rak eller lite böjd.Under vila faller svansen ner, då hunden rör sig är svansen rest men aldrig bäras över ryggen.

BENEN

FRAMSTÄLL

Frambenen ska vara, även om sedd framifrån, väldigt robusta och starka.
Skuldror: Breda, sluttande med bra muskulatur. Skulderbladet skall vara stadigt fäst på bröstkorgen.
Överarm: Sitter nära kroppen och väl vinklad mot skulderbladet.
Armbåge: Får inte vara lösa.
Mellanhand: Korta och starka, sedd från sidan lätt vinklad..
Framtassar: Runda och kompakta, de får ej vara riktade utåt eller riktade inåt.

BAKSTÄLL

Sett bakifrån ge intryck utav starka ben och bra muskulatur.
Knäled: Väl vinklad, inte utåtvänd; parallell om sedd bakifrån.
Hasled: Väl vinklade, vänder sig inte inåt eller utåt.
Baktassar: Raka, starka, och runda.

KLOR

Korta och önskvärt mörka.

GÅNG

Regelbunden och flytande rörelse, vägvinnande frambensrörelser, med märkbar påskjut från bakbenen.

HUD

Spänstig utan rynkor på kropp eller ben.

PÄLS

Hårstruktur:övre pälshåret är kort, tät, platt, skinande, inte trådaktig. Underull är kort, tät och av fin textur. Saknad av underull är tillåtet. Färg på päls: alla färger är tillåtna i kombination med en svart nos. Enfärgad, brindle, med kombinerat med vitt, med eller utan mask. Fläckigt mönster är ej önskvärt. Färgen blå är inte önskad.

MANKHÖJD

Hanar 42-46 cm
Tikar 40-44 cm
Standarden tillåter både tikar och hanar att vara högre och lägre plus 4 cm / minus 2 cm

FEL

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande.

SMÅ FEL

För låg ställd
Omkretsen av huvud överträffar mankhöjden med 10 till 20%
Icke-välutvecklade tänder
Underbett på 10 till 25 mm
Ojämnt placerade öron
Kort och/eller lite missbildad svans
Inte nog tät hårstruktur
Kortare eller högre i höjd av en annars korrekt hund
Lunkande eller dra benen efter sig

GRAVA FEL

Rosslande ljud under vila
Blå eller björköga
Omkretsen av huvud överträffar mankhöjden med mer än 20%
Entropiom/Ektropiom
Hudveck täcker linje av baklutning/skuldra/Skin folds overlapping line of layback
För stor nosrynka
Synliga framtänder eller hörntänder eller synlig tunga när munnen är stängd
Ståndöron

DISKVALIFICERANDE FEL

Aggressiv
Skygg
Sned käke (ej parallel)
Ingen svans
Hundar som visar på fysiska avvikelser eller beteende störningar måste diskvalificeras.
Testiklar: Hanhunden ska ha båda testiklarna fulltutvecklade och normalt belägna i pungen.

Translate »