Avelsstrategi

Drömmen med en kennel grundade sig i kärleken till hunden som art och familjemedlem.
Fascinationen för avel däremot har utvecklats ju mer jag lär mig om den komplexa genetiken bakom avel. Både när det gäller arvsgången bakom hur en hund får sitt utseende, hur sjukdomar ärvs vidare på olika sätt men och hur man få fram en så mentalt stabil hund som möjligt. De mest grundläggande frågorna har också visat sig vara de mest komplexa: 
– Hur mycket påverkar miljö jämfört med arv?
– Vad påverkar ett starkt immunförsvar?

En sak jag har upptäckt är att ingen hund är perfekt även om vi uppfödare lätt kan uttrycka oss så i tal ibland.  Vad jag brinner för är att i alla kombinationer jag gör väga upp svagheterna hos mina egna individ med styrkor hos den andra parten. Att inte dubbla på svagheter, och då speciellt inte på svagheter som kan vara till stor skada för den kommande valpens välmående i framtiden.

  1. Mentalt trevlig och stabil: hunden kan se ut som en miniatyr tax-älg med svans men är den go så kommer du älska den. BPH test görs naturligtvis men jag tycker det är extremt viktigt att se hur hundarna som ska gå i avel funkar med barn, i stan, på tävling i prestations miljöer (kan de behålla lugnet och leverera ändå?) och hur följsamma de är i skogen. Ett helhetsperspektiv vägs in här och jag frågar mig alltid – skulle jag själv vilja köpa hund från den här kombinationen?
  2. Bra hud/päls och inga allergier: hur arvsgången går i DNAt bakom tex allergier/demodex/Epilipsi går inte att testa i avelsdjuren än (om de ger detta vidare). Vi uppfödare kan bara testa hundar som redan HAR problem. Dessa sjuka individer ska förstås inte avlas på. Genom att utesluta sjuka djur ur aveln och inte dubbla på familjer där det ligger mycket problem hoppas jag kunna minimera risken eller helt undvika tex foderallergi. Jag arbetar hårt för att hålla nere på inavelsgraden också då hög inavelsgrad resulterar enligt forskning i sämre allmänt immunförsvar och sämre fertilitet på sikt.
  3. Bra ED och Patella. Både Staffen och Contin som jag föder upp är framtunga raser där armbågshälsa ligger mig varmt om hjärtat. Friröntgade kullar är alltid målet och jag stöttar mina valpfamiljer med nära/kontinuerlig kommunikation med hur man tar hand om sin valp första året för att nå bästa möjliga resultat för ett långt friskt liv. Även patella är väldigt viktig här. Något som jag jobbar för att få testat på alla tikar och hanar jag tar fram för avel. Målet är ED index på 110 hos alla Nordic Canine’s linjer år 2030.
  4. Bra HD. Höftledsdysplasi är något att ta i beaktning hos alla hundar i alla raser precis som ED. Dock lider inte en Conti eller en Staffe av en C-höft lika mycket som andra raser. Självklart finns det undantag för regeln. Jag har som mål att år 2030  ligga över index 110 på samtliga linjer hos Nordic Canine’s Kennel.

De kombinationer vi letar att göra ska främja aveln utav den rasen i Sverige och hjälpa till att lyfta linjer, inte stjälpa.

Sund avel ger ett friskare och längre hundliv. Jag försöker få fram hundar utav rastypiskt godkänt utseende som är mentalt stabila och villiga att jobba men inom gränser – man ska inte behöva bli utstirrad utav en arbetsnarkoman på fyra ben om man väljer att ta hem en Staffe eller speciellt Conti utav mig.
Visst spelar utseende och skönhet en roll men det trumfar inte hälsa eller personlighet. 

Man kan inte göra mer än sitt bästa som uppfödare.
På det sättet genetik ärvs både latent/sekondärt/komplext kvantitativt (och kan då slå igenom långt senare i linjerna) så är man som uppfödare aldrig till 100% skyddad från dåliga resultat. Forskningen inom DNA tester har helt enkelt inte kommit så långt än.

Jag tänker om jag gör alla hälsoundersökningar som är rekommenderas utav Rasspecifika Avelsstrategin för mina raser, får rasexperts utlåtande exteriört, mentaltestar varje hund, utvärderar hundens personlighet  och prövar individen inom en eller fler lydnadssporter och nosarbeten så har jag en tydlig och detaljerad baseline att arbeta från. Därefter försöker jag som sagt väga upp tikens eller hanens svagheter med den tilltänkta partnerns styrkor för att hjälpa raserna framåt i en positiv riktning. Ju färre svagheter desto fler styrkor finns det att plussa på! Denna balansgång kan trädas med framgång genom förnuftiga och logiska val gällande skönhet, syfte/ bruk, och hälsa på lång sikt. Analys och utvärdering görs på alla kullar tillsammans med valpfamiljerna när tiden är inne.

Translate »