Avelsstrategi

Då drömmen med en kennel grundade sig i kärleken till hunden som art och familjemedlem.
Fascinationen för avel däremot har utvecklats ju mer vi lär oss om den komplexa genetiken bakom avel för att få fram en så mentalt stabil och fisk hund som möjligt.
Vad är dominant och recessivt? Hur mycket påverkar miljö jämfört med arv? Intresset är stort och konstant under utveckling.

Det har tagit tid att hitta rätt avelsdjur då vi prioriterar:

– Sunda hundar: fri röntgade, ögonlysta och utan sjukdomar i flera steg bakåt.
– Mentalt stabila hundar: BPH och mental testade hundar med testade föräldrar.

De kombinationer vi letar att göra ska främja aveln utav den rasen i Sverige och hjälpa till att lyfta linjer, inte stjälpa.
Sund avel ger ett friskare och längre hundliv. Vi försöker få fram hundar utav rastypiskt godkänt utseende som är mentalt stabila och villiga att jobba.
Visst spelar utseende och skönhet en roll men trumfar inte hälsa eller personlighet.

Man kan inte göra mer än sitt bästa som uppfödare.
På det sättet genetik ärvs både latent/sekondärt och kan då slå igenom långt senare i linjerna så är man som uppfödare aldrig till 100% skyddad när det gäller de delarna det ej finns hälsotester för ännu. Men genom att göra alla hälsoundersökningar som är tillgängliga, få domarutlåtande och mentaltesta sin hund och därefter försöka uppväga sitt egna avelsdjurs svagheter med den tilltänkta partnerns styrkor så tror vi att man kan hjälpa rasen framåt i en positiv riktning. Denna balansgång kan trädas med framgång genom förnuftiga och logiska val mellan skönhet, bruk, och hälsa. 

Translate »