Continental Bulldog

” En robust, frisk & medelstor 
familjehund av typen Molosser ”

” En robust, frisk & medelstor 
familjehund av typen Molosser ”

CONTINENTAL BULLDOG

Bakgrund och Historia

Myndigheterna i Schweiz började diskutera fram strängare djurskyddslagar och avelsbestämmelser, där man bland annat önskade högre hälsokrav. Imelda Angehrn en känd uppfödare av rasen Engelsk Bulldogg hade även under samma tidpunkt börjat bli mer och mer missnöjd mer hur utvecklingen av den engelska bulldoggen hade blivit. Imelda började leka med tanken att avla fram en friskare bulldogg, hon ägnade tid åt långa och djupgående diskussioner med flera olika kända hundexperter och sökte så småningom efter ett godkännande av att kunna korsavla den engelska bulldoggen med hälsotestade friska oeb.

Den främsta anledningen till godkännandet av korsaveln var Den europeiska konventionen för uppfödning och förvaring av djur samt Paragraf. 10 i den schweiziska lagen om djurskydd

Syftet med detta arbete var att skapa en medelstor bulldogg som skulle uppfylla alla krav som Society of Prevention of Cruelty to Animals har av en sund hund, som även skulle bibehålla det fantastiska temperamentet som den engelska Bulldoggen besitter. Syftet med detta experiment var att uppnå ökad naturlig valpning, ljudlös andning, längre nosar, stramare hud och förbättrad smidighet och rörlighet hos bulldoggrasen.
Den 6 december 2000 gav den schweiziska rasklubben för engelska bulldoggar och rasrådet för den schweiziska kennelklubben Imelda Angehrn deras tillåtelse och fulla stöd för att korsa raserna engelska bulldoggen x old English bulldogg.

Sommaren 2001 föddes den första kullen av dessa ”Pickwick Crossbreeds” som hon kallade för PICKWICK BULLDOGS OLD TYPE (PBOT).  Korsuppfödningen mellan Engelsk Bulldogg och Old English Bulldogg skedde under mycket noggrann övervakning av den schweiziska kennelklubben. Det ursprungliga målet var att införa generna av dessa cross Breeds senare i den engelska bulldoggen. Detta visade sig vara omöjligt av olika skäl. Det blev emellertid snabbt uppenbart att det nya avelsprogrammet var en stor framgång, eftersom hundarna blev väldigt populära hos alla sina ägare och hos dem som träffade dem, samtliga är verkligen entusiastiska över PBOT: s unika temperament, rörlighet och smidighet. Resultatet blev oerhört lovande och det blev snart uppenbart att hela satsningen skulle leda till skapandet av en ny ras.

Då det blev en lång kamp med att få in dessa PBOT i den engelska bulldoggen arbetade Imelda Angehrn då istället för att PBOT’s skulle bli en ny Bulldogg-ras, det bildades en projektgrupp med representanter från arbetsutskottet för avelutveckling med fullt stöd av schweiziska kennelklubben (SKC). Vid den tidpunkten utvärderades cirka 70 av dessa hundar av en veterinär och en utställningsdomare inför en ansökan om registrering av rasen till den schweiziska kennelklubben (SHSB).

För att skilja mellan de två raserna valdes namn för den nya rasen och det blev Continental Bulldogg. Alla beslut och åtgärder för detta arbete var i samarbete med FCI: s standard- och vetenskapliga kommission (International Canine Federation).

Eftersom det inte fanns någon robust frisk medelstor familjehund av typen Molosser – något som var mycket efterfrågat hade Continental Bulldogg fyllt detta gap – ett faktum som bevisas av entusiastiska älskare av den unga rasen och hur den växer i Europa.

Den 15 september 2004 beslutade SKC: s styrelse att ge Imelda Angehrn grönt ljus för skapandet av en ny ras under namnet CONTINENTAL BULLDOG.

Söndagen den 5 december 2004 startades rasklubben med 41närvarande av de då 105 registrerade medlemmarna. I en trevlig och vänlig atmosfär föddes CONTINENTAL BULLDOG CLUB SWITZERLAND – CBCS.

Herr Peter Rub, VD för SKC, Dr HC Hans Räber, Hedersmedlem i SKC och Dr Peter Lauper, Ordförande i SKC: s Arbetsutskott, hedrade detta minnesvärda tillfälle genom deras deltagande. Mr Rub välkomnade varmt den nybildade klubben till SKC-familjen och önskade de varmt lycka till och framgång för den nya rasklubben och den nya rasen Continental bulldogg.

Standarden, avels- och urvalsförordningarna samt de nybyggda rasklubbens stadgar godkändes av SKC: s centralkommitté i februari 2005.

Detta var en stor framgång, särskilt för Imelda Angehrn eftersom hennes stora engagemang och allt arbete hon hittills hade lagt ner i detta projekt äntligen blev belönat med ett erkännande, speciellt med tanke på att hon under tiden har mött ett otaligt antal fientligheter.

De många positiva reaktionerna på SKC: s samt dess officiella erkännande var givetvis en stor hjälp för alla inblandade att göra det framtida arbetet med tillförsikt.

Translate »