Canine Fitness Month

Vi har denna månad deltagit i @fitneadogsinternational på Instagrams Canine Fitness Month Challenge. Det har varit allt från at cykla 6km, flirpole, core träning, 10km promenader i skogen och parkcore med Optimus och Delta i släptåg.

Utmaning 7 var att lära oss 3 nya tricks!

Klicka här för att se film 🙂

Translate »