Uppfödare hos Staffordshire Bull terrier klubben

Igår fick vi hem brevet från Svenska Staffordshire Bull terrier klubben som är en rasklubb inom Svenska TERRIERKLUBBEN och är som sådan ansluten till Svenska Kennelklubben där Nordic Canine redan är en erkänd kennel.

Vi följer därmed de klubbstadgar hos SSBTK, STK och SKK.

Det finns dryga 200 uppfödare av staffar i Sverige och är idag den näst största terrierrasen sett i nyregistrering hos SKK.

Stort tack till SSBTK och dess styrelse för bra och hårt ideellt arbete. Utan er hade vår ras inte varit så framgångsrik i Sverige.

Translate »